Feedbacks

(Translations of feedbacks in Norwegian will follow shortly)

Kristin Nango (movement and performance artist):

Jeg hadde i november 2017 research-room #3 på Schouskollektivet med en utforskning i poetisk bevegelse. Denne helgen utforsket vi den mystiske kroppen og poetiske bevegelser gjennom fantasi, sansning, kropp, ord og bevegelse hvor fokuset var å utforske mulige sammenhenger mellom disse og  veier inn i levende dikt.

Schouskollektivet ga en unik arena for at kunstneriske møter kunne oppstå mellom de ulike deltagerne med forskjellige bakgrunner og kunstneriske innfallsvinkler. Dette ga en berikende kontekst for arbeidet og ga meg personlig nye inspirasjoner å jobbe videre med. Den åpne arenaen Schouskollektivet er opplevde jeg som befriende og forløsende i forhold til å prøve ut og utforske nye ting i en trygg atmosfære. Alt i alt en nyskapende mulighet!

 

Katja Henriksen Schia (dancer & illustrator):

Jeg deltok våren 2018 på Reesearch Room og kommer til å delta høsten 2018 med en forlengelse av samme prosjekt. Mitt prosjekt tar utgangspunkt i metoder for tegning og bevegelse for å dele historier og skape flere historier.

Research Room tilbyr en unik ramme for fysisk og praktisk undersøkelse av et prosjekt i startfasen. For meg har dette lagt viktige føringer og premisser for prosjektets videre retning. Jeg tror utprøving i et så tidlig stadium, med så bred kompetanse, luker ut uønskede deler raskt, og gir en autentisk opplevelse av egen ide.

Som skapende kunstner med base i Oslo er dette en av de få arenaene hvor jeg kan gjøre utforskende arbeide uten å måtte reise utenbys. Ofte skjer dette arbeidet på Regionale Kompetansesentre for Dans, spredd over hele Norge.

 

Ane Thon Knutsen (designer):

Schouskollektivets research room bidro til å åpne opp for en mer eksperiementell tilnærming til egen praksis innen boktrykk. Gjennom performancen undersøkte vi hvordan veldig smalt og spesialisert håndverk kunne overføres til scenerommet. Samarbeidet var en del av mitt doktorgradsprosjekt i grafisk design der jeg forsker på boktrykk gjennom Virginia Woolfs første frie novelle The mark on The Wall, som hun satt, trykket og publiserte på eget forlag.

 

Shahrzad Malekian (performance artist):

I am an interdisciplinary artist working with video, performance and sculpture.  Currently, I am an MFA candidate in Art and Public space in Kunsthøgskolen I Oslo( KHIO).

Since 2017, I have focused on embodied knowledge and participatory art. Schouskollectivet generously supports my artistic research by providing me with time and space to hold two workshops during last year. In the research room: Bouncing Narrative, me and my collaborator examined the relationships between movements, narratives and memory. This Research Room was part of our pre-project for our performance in 2019.

In my second experience with Schouskollectivet, I participated in the summer extension: Performance in one day. In this participatory action research, I used the stage of performance as a means to convey documentary material to collect narratives from participants. Schouscollectivet offered an experimental environment where I had the privilege to reflect on my artistic process through discussion with other artists and practitioners.

 

 

Advertisement