The Research Room

Contemporary performance almanac:

This was due last year (2019), but received during winter 2020. The information on the Schouskollektivet page is thus a bit dated, but shows the early phase of the current project “Variations of Beckett” (www.variationsofbeckett.net).

Contemporary performance almanac

CP_ALMANAC_2020_Digital


Materialistic – in love with materials

A choreography-illustration project led by Katja Henriksen Schia: https://www.katjaschia.com/

Presented at Oslo teatersenter as part of Schouskollektivet The Research Room in March 2018 and November 2018 (Oslo Friteater Festival).

Oslo Friteater Festival (Photos: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen)

Dancers: Sophie Barth, Natalia Vik, Caroline Skjørshammer

Live drawing: Katarina Caspersen (Illustrator and scenographer)

This slideshow requires JavaScript.

Performance at Lunsj med Kultur (University of Oslo culture program):

https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/konserter/lunsj-med-kultur/2019/katja-henriksen-schia-gjester.html

(NO)

Resirkulere materialer for å komme nær. Det nære videreføres. Trekkes igjennom tegning, objekter, bevegelser, lyd, innside og utside. En egen logikk vokser frem.

Bli med på en utforskende performance med innslag av dans og illustrasjon.

Katja Henriksen Schia (leder prosjektet/forskningen):
I 2009 ble hun uteksaminert fra Kunsthøyskolen i Oslo med en BA i samtidsdans. I dag jobber hun som danser og koreograf i Norge og Europa, med base i Oslo. Tegning og dans er er metoder som ligger til grunne for hennes kunstneriske praksis. Innenfor tegning har jeg ingen formell utdanning, men dette er noe hun alltid har brukt tid på. Å inkludere disse to formatene i alt hun skaper, har vist seg å tydeliggjøre rettingen i virket hennes. I dag jobber hun i varierende formater innen performance og samtidsdans.

“Koreografi kan, for meg, oppstå i forhandlingen mellom publikums valg og koreografiens premisser. Jeg ønsker å ofte å fremme en grad av transparens og tilgjengelighet ved å sette materialet inn i loops eller systemer for resirkulering”.

Photos by Runhild Seim UB/UiO:

This slideshow requires JavaScript.

 


Autumn 2018 Research Room

10th – 11th November

MATERALISTIC – in love with materials

By Katja Henriksen Schia

Untitled_Artwork 5

 

Welcome to this autumn’s The Research Room in collaboration with Oslo teatersenter, and Oslo Friteater Festival:
(NO) En Research Room over 2 dager: metoder er tegning og bevegelse
«Jeg tegner ofte min egen innside, noen ganger blir dette en synlig kropp, andre ganger ikke. Oftest flyter innsiden og utsiden i hverandre. Jeg tegner disse fysiske selvportrettene både i tilknytning til mitt bevegelses-arbeid og utenfor dette arbeidet. Når jeg danser og når jeg tegner opplever jeg dette som to ulike metoder å uttrykke det som strømmer gjennom meg på, men som kommer fra et felles opphav.»
Katja Henriksen Schia, dansekunstner og illustratør.
Om denne Research Room’en: Vi treffes i 2 dager og avslutter med en uformell visning på søndag. Dette er en åpen research for alle som jobber innen scenekunst, forkunnskaper innen tegning og bevegelse er ikke nødvendig. Vi benytter tegnesaker og noe digitalt utstyr for å prosjektere live tegning på veggen. Det blir gitt en introduksjon i prinsipper for tegning og fysisk materiale.
2 deler:
1: Et kollektivt arbeide i å åpne opp for materialet. Det er et rundt bord i rommet som er dekket med papir og kan snurre. Vi samles rundt bordet, og følger ulike scores med fokus på bruk av tid.
2: Digital tegning prosjekteres i rommet. Hvilke potensial finnes i dialogen mellom de ulike materialene?
—————-
(ENG) A Research Room over 2 days: methods are drawing and movement
“I often draw my own inside, and sometimes this becomes a visible body, sometimes not. Often the inside and the outside merge together. I draw these physical self-portraits in relation to my movement work but also outside of this work. I experience drawing and dancing as two different methods of expressing what flows through me, but which originate from a common source.”
Katja Henriksen Schia, dance artist and illustrator.
About this Research Room: We will meet for two days and end with an informal work presentation on Sunday. This is an open research for everyone working in performing arts, and participants need no previous experience with dancing or drawing. We will use drawing materials and some digital equipment to project live drawings on the walls. There will be given an introduction about different principles for drawing and physical work.
2 parts:
1. Collective work to open up the material. There will be a table in the room that can be moved and drawn on. We will gather around the table, and follow different scores focusing on time.
2: Digital drawings are projected in the room. What potential exists in the dialogue between these two different materials?
———————————-
Want to participate? Send a short introduction about you and your artistic work alongside a few lines about why you want to attend this Research Room. Send to: yourfalsememory@gmail.com
To be considered for the Research Room you need to be able to attend both days.
Saturday: 10am – 5pm
Sunday: 11am – 7pm (with performance)
(including breaks)
We have room for 10 participants.
DEADLINE: 8th November at 12pm noon. Applicants who do not meet the deadline will not be accepted.
There is no fee for The Research Room.

Høytlesning mellom hyllene//

Reading between the shelves

høytlesning mellom hyllene

Photo: Hild Borchgrevink

I HumSam-bibliotekets underetasje finnes bøker fra hele verden på hundrevis av forskjellige språk. Vanligvis står bøkene stille og venter på å bli lest. Noen av boksidene er sydd sammen en gang på 1700-tallet, andre er utgitt for noen få år siden. 7. juni prøver vi ut høytlesning mellom hyllene. En gruppe kunstnere har gått på jakt i databaser og bak bokrygger. Bli med ned i magasinene og lytt til små tekstutdrag om blomster, lyd, månefaser, Norge, Kautokeinos historie, bengalsk musikk eller plantesykdommer.

Prosjektet er en fri videreutvikling av Hild Borchgrevinks workshop Traces of choice i regi av Schouskollektivets The Research Room på Oslo Teatersenter i april 2018.

Med Hild Borchgrevink, Sophie Barth, Nina Krogh, Alicja Rosé m.fl.
—————————————
Readings between shelves

The HumSam section of Oslo University Library contains books from all over the world in hundreds of different languages. Usually the books are waiting quietly for someone to select and read them. Some pages were sewn together during the 18th century, others were published a few years ago. June 7th we will try out reading aloud between the shelves. A group of artists have been sent searching in the in-betweens of databases and book repositories. Join us into the basement and listen to text excerpts about flowers, sounds, moon phases, Norway, the history of Kautokeino, Bengal music or plant diseases.

The project is a free continuation of Hild Borchgrevink’s workshop Traces of Choice arranged by Schouskollektivet’s The Research Room at Oslo Teatersenter in April 2018.

With Hild Borchgrevink, Sophie Barth, Nina Krogh, Alicja Rosé a.o.


The Research Room: Traces of Choice

14th – 15th April

traces of choice

The workshop will be a performative exploration of handwritten notes left by people who visited Hild Borchgrevink’s temporary installation Expired Outdoors in the public square Schous plass in Oslo in June 2017.

Collections in public libraries are regularly reviewed to make room for new books. This process is called weeding. In the installation Expired Outdoors, books weeded from local libraries in Oslo were made subject to new selections and attentions in public space. People passing the installation could take a book home, provided that they left a quick note telling why they selected the actual book. At the end of the exhibition period almost all the 100 books were replaced by such a handwritten explanation.

In his twin publication Boken and Biblioteket (2011), the Swedish historian, musician and digital activist Rasmus Fleischer highlights choice and selection as important tasks of a post-digital library.

In the workshop, we will discuss and perform the handwritten selection notes of the passers-by, read from some of the books they refer to and discuss possible performative approaches to this material. How does the paper book as a physical, material object invite to be discovered and ignored differently than a spoken text? How could questions addressed by Expired Outdoors be reformulated in a performative manner? How do we negotiate the periphery of collective attention, and how can it attract public interest and productive discussion?

Based on an agreement with participators, the workshop might have a collective performance as an outcome. The workshop will in any case end in a public event open to everyone

Application guidelines:

Schouskollektivet has as its goal to be “a platform for artists, by artists”. Thereby participants with an artistic practice will be prioritized – however for this workshop we open up to people from other backgrounds as well.

We have the possibility of accepting maximum 10 people.

In order to participate, you will have to commit to the whole workshop. Send an email with information describing your artistic practice and why you would like to attend to: yourfalsememory@gmail.com

DEADLINE: 12th april 4pm

Applying after the deadline will not be possible. If you have not received any email confirming your participation, then we have no more spaces left for this workshop.


Research Room # 3 , 17th – 18th March (New date!)

Roundabout by Katja Schia Henriksen

cof

Roundabout by Katja Henriksen Schia

Roundabout is a negociation with the patterns we already have thought about.

This will be a research in collective and individual initiatives. Our point of departure will be different methods for movement and illustration. One simple story can have the potential of creating a big misunderstanding. To tell just one story will give an understanding of what there is. We need more stories. In Roundabout, Katja wishes to explore the power of including more stories.

In the middle of the room there is a table. The table is round, so that everyone can see. There are already some lines and drawings on the table, and many markers. During the introduction everyone will gather around the table. Participants and audience are mixed. 
https://www.katjaschia.com/

Times (participants must be able to do all days):
Saturday: 10am – 5pm (NB: will take place at Sorialab)
Sunday: 11am – 7pm (will take place at Oslo Teatersenter & including the performance)

A few guidelines for applying:

Schouskollektivet has as its goal to be “a platform for artists, by artists”. Thereby participants with an artistic practice will be prioritized.

We have the possibility of accepting maximum 10 people.

but once getting accepted the participants commit to the whole workshop. Send an email with information describing your artistic practice and why you would like to attend to: yourfalsememory@gmail.com

DEADLINE: 15th march

This Research Room is in collaboration with Kristin Nango and her platform Laboratorium.

Applying after the deadline will not be possible. If you have not received any email confirming your participation, then we have no more spaces left for this workshop.


Seeking Research Room participants for:

Bouncing Narratives

Bouncing narratives

Photo: still frame, “wake up stories” video/ performance, Shahrzad Malekian

BOUNCING NARRATIVES is an interdisciplinary collaboration between the performance artist Shahrzad Malekian and the choreographer Roza Moshtaghi. With the main focus on “embodiment of (trauma) narrative”, this workshop will create a participatory space for sharing collective experience and knowledge through performance art, dance, and rituals.

Through a dialogue between movement and space, we will investigate representing the parts of memory that the narrator is not able to express in words, and instead communicates through physical expressions/gestures. We aim to give an aesthetic voice to the unspeakable and translate it into a collective physical/visual experience.
Based on an agreement with participators and their interest, the workshop could have a collective performance as an outcome.The result will be a show at the end of the workshop and is open to everyone.

Times (participants must be able to do all days):
Saturday 17. feb.: 10am – 5pm
Sunday 18.feb.: 11am – 7pm (including the performance)

Application guidelines:

Schouskollektivet has as its goal to be “a platform for artists, by artists”. Thereby participants with an artistic practice will be prioritized.

We have the possibility of accepting maximum 10 people.

In order to participate, you will have to commit to the whole workshop. Send an email with information describing your artistic practice and why you would like to attend to: yourfalsememory@gmail.com

DEADLINE: 15th february 4pm

Applying after the deadline will not be possible. If you have not received any email confirming your participation, then we have no more spaces left for this workshop.


Open Call for the spring season 2018

Open call 2018

During spring 2017 Schouskollektivet started collaborating with Oslo Teatersenter on creating a new arena where artists could do an artistic research for a weekend. For spring 2018 we are continuing our work together, and are happy to announce a new open call. This is for artists working in any field, but with an interest in sharing their work in a talk/performance setting.

This form of artistic research is done through a workshop organised by the artists, on the topic they choose. It is open what material the artists choose to bring and how they would like to work with it. However, the structure of the weekend is that there will be an open event at the end for an audience to attend. At the end there will be room for feedback from both the audience and the workshop participants.

During the past research rooms all artists have included their work from Schouskollektivet in their final projects. It has proved to be a good way of testing new ideas and let them flourish in the work of the participants who also have different backgrounds from the art field.

It is also open for people who are still in education, but on a master’s level.

There are currently just two dates available, so cease the opportunity!

17th & 18th February

14th & 15th April

Please send an email with the following:
A description of your work as an artist
Your current project and why you would like to do an artistic research
Ideas for how you would like to organise your workshop
Include photos from your work

Maximum 2 pages.

Send to: yourfalsememory@gmail.com
DEADLINE: 28th January at 12 noon

Practical issues: We do not cover any costs (working fees, materials, or travel)
Schouskollektivet will help with all organisational matters, along with promoting the research and finding participants. There will be coffee, tea and snacks provided by Schouskollektivet, and in some cases help with getting materials (depending on the costs).

Schouskollektivet thanks Oslo Teatersenter for their kind support.


 

 


teatertreff

Welcome to our performance on Sunday 12th November, 7.30pm

Room tbc

Entrance: free (but we encourage to book in advance)

The performance is part of Oslo Theatre Center’s annual festival “Teatertreff”, with Norwegian artists working outside of the institutions. This weekend is an opportunity to showcase our work as independent artists.

Nb: Most performances cost 50 NOK (please see the ticket link on the event below):

https://www.facebook.com/events/125978441443678/


Research Room #2:

Explorations of the Poetic Movement

with Kristin Nango, movement artist

Research room 2

(Foto: Fransesca Woodman (Untitled 1980))

What happens when we listen to all the senses we have in all possible directions? How is our fantasy connected and how is poetry alive?

This research will aim to find new ways of co-creating through poetic movement.

This weekend we will focus on the mystical body and its poetic potential for live poetry. Furthermore, we will dive deeper into what poetic movement can be and through this how we can find connections between us, the world around us – and into the living poem.

We will investigate fantasies and sensations, forces and the space in the body, movement, voice and words – and this will result inn a collaborative live poem.
Through our own explorations and the one done in groups, we will investigate the artistic possibilities for being in the unknown and an openness for the moment – in the search of a language and expression of one’s own.
There will be given a frame structure for the exploration inspired by butoh dance, improvisation, authentic movement and performance art. 

At the end of the workshop there will be a performance of the live poem in front of an audience, as part of the process.  Our performance is part of Teatertreff 2017, so make sure you invite people who are interested by following this link: https://www.facebook.com/events/125978441443678/

 

This research is open for all who wish to have an in-depth study of this material seen from an artistic perspective, and there will also be room for an independent exploration. It is preferred if the applicants have knowledge of performative work or have a poetic practice. It is also open for musicians and scenographers to apply.

Times (participants must be able to do all days):
Friday 10th November: 5pm – 8pm
Saturday 11th November: 11am – 6pm
Sunday 12th November : 11.30 am – 8pm (with performance)

 

NB! We can only accept 10 participants.

The Research Room has no participation fee, but once getting accepted the participants commit to the whole workshop. Send an email with information about your artistic practice and why you would like to attend to: yourfalsememory@gmail.com

Last deadline 9th November (12pm noon). Applications submitted after the deadline will not be considered.

The Facebook event can be found here (in Norwegian): http://bit.ly/2zQOJJn


Welcome to “An Evening of the Book” performance 15th October at 6pm!

22308945_10159528035555046_3320819089387716283_n

Photo & poster by Ane Thon Knutsen

The partcipants of the workshop will show what they have been working on during the weekend, and then we invite the audience to give us feedback.

We will serve coffee and tea.

Entrance: free

Address: Hovinveien 1, 0576 Oslo

——————————————————————————————————————

an-evening-of-the-book

Schouskollektivet søker deltakere til:
An Evening of The Book – Virginia Woolfs “The Mark on The Wall”

Lørdag og søndag 14. (kl.10 – 17) og 15. (kl. 10 – 20) oktober holdes en workshop der litteratur, grafisk design, scenografi og performance møtes. Arbeidet ledes av Ane Thon Knutsen, stipendiat ved Design (Kunsthøgskolen i Oslo), i samarbeid med Schouskollektivet (The Research Room).
I løpet av to dager skal det arbeides med Virginia Woolfs tekst “The Mark on The Wall”. Inspirasjon hentes fra den russiske konstruktivisten Varvara Stepanovas performance “An Evening of The Book”.

Under workshopen vil deltakerne jobbe med Woolf sin tekst, og bildene av Stepanovas performance som utgangspunkt. Vi vil jobbe konkret med en trykke/sette prosess, for å komme under huden på et repetitivt arbeid der det oppstår en helt egen tilstand. Dette vil så bli utforsket av deltakerne performativt, og det er åpent for hvilken måte dette blir gjort på.

Obs! Vi har muligheten til å ha maks. 15 deltakere.
The Research Room har ingen deltakeravgift, men påmelding er bindende. Send en epost med noen linjer om deg selv og hvorfor du ønsker å delta til: yourfalsememory@gmail.com.
Siste frist 13 Oktober.

Arbeidet vil bli presentert foran et publikum på søndagen kl.18.


http://khio.no/events/433

Mer om Anes arbeid: http://cargocollective.com/anethonknutsen

Ønsker du å komme og se på? Sjekk ut eget arrangement (facebook):
https://tinyurl.com/ycodc4fv

———————————————-
(E)

We are seeking participants to the first Research Room: 

An Evening of The Book – Virginia Woolfs “The Mark on The Wall”


Saturday and Sunday 14th (10am -5pm) and 15th (10am – 8pm) of October a workshop will be held in which literature, graphic design, scenography and performance meet. The work is led by Ane Thon Knutsen, fellow at Design, in collaboration with the Schouskollective (The Research Room).

In two days, it will work with Virginia Woolf’s text “The Mark on The Wall”. Inspiration is obtained from the Russian constructionist Varvara Stepanova’s performance “An Evening of The Book”. The result will be a show at the end of the workshop and is open to everyone.

During the workshop the participants will work with Woolf’s text and use Stepanova’s pictures as reference. We will work with print-making and delve into what it means to work with repetition and the mood it creates. This will result in a performance by the participants, and it is open how each person wants to contribute.

Nb! We only have to possiblity to have 15 participants.
There is no workshop fee, but the registration is binding. Please send an email with a few lines about yourselves and why you would like to attend to: yourfalsememory@gmail.com
Deadline 13th October.

The work will be presented in front of an audience on Sunday at 6pm.


http://khio.no/events/433

More about Ane’s work: http://cargocollective.com/anethonknutsen

Want to attend? Check out this event (Facebook):
https://tinyurl.com/ycodc4fv